ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

شیمی

شروع 1398/05/05

پایان 1399/02/31

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 9,500,000 ريال

شروع: 1398/05/05

پایان: 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

مبلغ قبل از تخفیف : 9,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 9,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره:

تعداد جلسات : 80جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: ریاضی آنلاین

کد : 4

توضیحات مبلغ :