ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

فیزیک-فیزیک پایه

شروع 1398/06/04

پایان 1399/02/31

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 4,750,000 ريال

شروع: 1398/06/04

پایان: 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

مبلغ قبل از تخفیف : 4,750,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,750,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره:

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: ریاضی آنلاین

کد : 18

توضیحات مبلغ :