ثبت نام دوره
هنوز دوره ای اخذ نکرده اید

شیمی پایه-شیمی پایه دهم

شروع 1398/07/01

پایان 1399/02/31

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 4,950,000 ريال

شروع: 1398/07/01

پایان: 1399/02/31

مهلت ثبت نام : 1398/06/31

مبلغ قبل از تخفیف : 5,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,950,000 ريال

نوع دوره : مجازی

سطح دوره:

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 00:00ساعت

دسته بندی: ریاضی آنلاین

کد : 13

توضیحات مبلغ : 10% تخفیف تا 25 مرداد